1. Đảng ủy
  • Tạ Trung Thành

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0977998319

  • Phạm Văn Khoa

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0986727557

  1. Hội đồng nhân dân
   • Phạm Văn Khoa

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0986727557

   • Phạm Văn Nguyên

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0975480441

  2. Ủy ban nhân dân
   • Lê Văn Điềm

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0936648124

   • Phạm Mạnh Thiềm

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0912641693

   1. Ủy ban MTTQ xã
    • Tạ Thị Tiến

     Chức vụ: Chủ tịch ủy ban mặt trật tổ quốc xã

     SĐT: 0355328676

    1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Hội phụ nữ xã
     • Phạm Thị Cúc

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

      SĐT: 0972897583

    3. Hội Cựu Chiến Binh
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Hội Nông Dân
     • Nguyễn Kiên Trung

      Chức vụ: Chủ Tịch HND

   2. tài chính - kế toán
    • Phạm Thị Thu Loan

     Chức vụ: Tài chính - Kế toán

     SĐT: 0389950465

    1. Công an xã
     • Vũ Đức Cảnh

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0977362868

    2. BCH quân sự xã
     • Phí Văn Điệp

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

      SĐT: 0976524950

     • Phạm Trung

      Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã

      SĐT: 0914315627

    3. địa chính - xây dựng
     • Phạm Văn Chiến

      Chức vụ: Xây dựng, giao thông, CT

      SĐT: 0702287666

     • Phạm Quang Hậu

      Chức vụ: Địa chính, nông nghiệp, môi trường

    4. văn phòng – thống kê
     • Đỗ Văn Thuận

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

      SĐT: 0393283303

     • Đỗ Văn Thuận

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

      SĐT: 0393283303

    5. văn hóa – xã hội
     • Vũ Minh Quang

      Chức vụ: Văn hóa, thông tin, thể thao

      SĐT: 0989208089

     • Lê Thị Len

      Chức vụ: Lao động, TBXH

      SĐT: 0973775457

    6. tư pháp – hộ tịch
     • Phan Văn Nguyên

      Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

      SĐT: 0357717973

    7. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Văn Tiến

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế xã

      SĐT: 0386166239

   3. Thôn Riêm Trì
    • Tạ Ngọc Nam

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0377319466

    • Trần Thị Xuyến

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

    1. Thôn Lũ Phong
     • Phạm Chí Thanh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0964875413

     • Phạm Văn Hịnh

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

    2. Thôn Lưu Phương
     • Nguyễn Ngọc Cẩn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 000000000

     • Phạm Ngọc Riệp

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

    3. Thôn Quân Trạch
     • Vũ Xuân Thiềm

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0379378609

     • Vũ Văn Trạc

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn